Turnpakjes

Wil je ook zo’n mooi turnpakje van Olympus? Deze zijn te bestellen tijdens de training. Kosten 50 euro per stuk. Te betalen bij de trainsters of over te maken op rekeningnummer: NL09RABO0330478893 tnv turnvereniging Olympus.